Strona główna»Aktualności»Inauguracyjny zjazd w Szkole Śpiewu
22-10-2018

Inauguracyjny zjazd w Szkole Śpiewu

    W dniach 19-20.10 odbył się pierwszy w nowym 2019/2020 roku szkolnym zjazd Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

    Inauguracyjny zjazd rozpoczęła doksologia przed rozpoczęciem nauki i przywitanie studentów z życzeniami owocnej nauki. Następnie odbyła się rozmowa kwalifikująca na I rok studiów. Dalszą część zajazdu wypełniły zajęcia z poszczególnych przedmiotów.

    Szkoła działa od 2009 roku. Liczy 20 słuchaczy. Na pierwszym roku naukę podjęło 4 osoby z diecezji wrocławsko – szczecińskiej i 1 z diecezji białostocko-gdańskiej.

    Szkoła zakłada 3 lata nauki. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wykładane przedmioty: śpiew liturgiczny, teoria śpiewu i emisja głosu, język cerkiewnosłowiański w wymowie synodalnej i halickiej, ustaw. Celem szkoły jest przygotowanie kadr, które będą stanowiły praktyczną pomoc w organizacji śpiewu i czytań w życiu liturgicznym swoich parafii.

 

1% to bardzo dużo dobra! Myśl, na której oparta jest działalność Domu św. Stefana to inwestycja w dzieci i młodzież czyli w przyszłość Cerkwi Prawosławnej dlatego bądźmy przezorni POMÓŻMY CIEPLICOM o co pokornie prosimy i dziękujemy !!! KRS: 0000 302 605

 

KontoDomu: 06 1090 1926 0000 0005 1400 5645

            Fundacji Św. Stefana: 63 1090 2633 0000 0001 2428 9669