Strona główna»Aktualności»Konferencja katechetyczna - relacja
16-06-2015

Konferencja katechetyczna - relacja

   Zakończyła się dwudniowa konferencja katechetyczna z udziałem Arcybiksupa Jeremiasza i duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.


     Prelegentem i gościem honorowym był dr Jan Zieniuk - Dyrektor Metropolii ds. Nauczania Religii Prawosławnej. 

      Ciągłe podwyższanie kwalifikacji, samokształcenie katechetów i kreatywność to warunki skutecznej katechezy. Kluczem do sukcesu - miłość do uczniów - konkludował doktor.


   Księża na czele z Władyką podziękowali i złożyli wyrazy uznania doktorowi za wiloletni trud wręczając pamiątkowy wazon z wygrawerowanymi wyrazami wdzięczności za trud w przkeazywaniu wiedzy o katechezie. 

    Na ręce doktora złożono również podziękowania żonie Annie Zieniuk za cierpliwość do wyjazdów męża, który całą swoją energię poświęcił trosce o jak najwyższy poziom parawosławnej katechezy. 


     Drugi dzień konferencji rozpoczął się św. Liturgią, podczas której Arcybiskup Jeremiasz przyznaną przez Sobór Biskupów palicą nagrodził proboszcza prafii Śww. Konstatynyna i Heleny w Zgorzelcu ks. Marka Bonifaciuka. Władyka podziękował za dotychczasowy i życzył błogosławieństwa Bożego na nieustający trud dla dobra Cerwki.


    Aksios! Aksios! Aksios!

    Po Liturgii miały miejsce dwa referaty teologiczne. Pierwszy o kształtowaniu się ikonostasu w cerkwii wygłosił ks. Marek Bonifaciuk,

natomiast pan mgr Tomasz Perzyński przybliżył uczestnikom postać św. Spirydona z Trymifuntu.

  W sierpniu b.r. planowana jest wizyta relikwii wielkiego świętego w Polsce dlatego wykład był doskonałym przygotowaniem do tego wielkiego wydarzenia. 

   Spotkanie zakończyła projekcja filmu dokumentalnego o św. Spirydonie. Oba refaraty cieszyły się dużym zaintresowaniem uczestników. 

   Konferencja posłużyła podwyższeniu kwalifikacji katechetów jak również była dogodną sytuacją dla omówienia bieżących spraw diecezji. 


   Więcej zdjęć ze spotkania można zobaczyć w galerii. 1% to bardzo dużo dobra! Myśl, na której oparta jest działalność Domu św. Stefana to inwestycja w dzieci i młodzież czyli w przyszłość Cerkwi Prawosławnej dlatego bądźmy przezorni POMÓŻMY CIEPLICOM o co pokornie prosimy i dziękujemy !!! KRS: 0000 302 605

 

KontoDomu: 06 1090 1926 0000 0005 1400 5645

            Fundacji Św. Stefana: 63 1090 2633 0000 0001 2428 9669