Strona główna»Aktualności»Inauguracja roku szkolnego
21-10-2014

Inauguracja roku szkolnego

      W piątek 17 pażdziernika miała miejsce inauguracja roku szkolnego Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewno-Słowiańskiego!

      Rozpoczęcia dokonał Władyka Jeremiasz, który w słowach skierowanych do studentów powiedział, że śpiew cerkiewny to sztuka niezwykła, nieprzerwanie porywająca, która zmienia otoczenie.

      Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2010r. Do tej pory zgłoszonych jest 25 słuchaczy z różnych stron Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Studenci dojeżdżają nawet z oddalonego o 300km Kędzieżyna Koźle. Na nowy rok zgłosiło się 8 osób. 

      Zadaniem Szkoły jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej praktyki liturgicznej niezbęnej do sprawowanmia nabożeństw. Po kilku latach funkcjonowania szkoły w różnych parafiach Diecezji widać już dobre efekty. 

      Zjazdy szkoły odbywają się raz w miesiącu. Trwają od piątku wieczorem do obiadu w sobotę. Zajęcia prowadzone są ze śpiewu liturgicznego i chóralnego, nauki języka cerkiewno-słowiańskiego z wymową synodlną i halicką. Odbywają się także zajęcia z języka rosyjskiego i dla chętnych z angielskiego. Zakres przedmiotów w założeniu ma ulec rozszeżeniu o interdyscyplinarne zagadnienia.  

          Zajęcia z kształcenia słuchu odbywają się również z najmłodszymi, którzy również biorą czynny udział w nabożeństwach.

     Terminy zjazdów, programy nauczania i inne informacje w zakładce "Szkoła Śpiewu"   

 Wszystkim studentom życzymy owocnej nauki na Chwałę Bożą!

Zdjęcia z inauguracji i pierwszych zajeć w galerii!!!

1% to bardzo dużo dobra! Myśl, na której oparta jest działalność Domu św. Stefana to inwestycja w dzieci i młodzież czyli w przyszłość Cerkwi Prawosławnej dlatego bądźmy przezorni POMÓŻMY CIEPLICOM o co pokornie prosimy i dziękujemy !!! KRS: 0000 302 605

 

KontoDomu: 06 1090 1926 0000 0005 1400 5645

            Fundacji Św. Stefana: 63 1090 2633 0000 0001 2428 9669