Strona główna»Historia

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej została zbudowana

Kaplica i Dom Opieki

św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana


          Bezpośrednim powodem budowy Domu był brak mieszkania dla ks. prot. mgra Mitrata Konstantego Bajko za jego ofiarną pracę w Cerkwi Chrystusowej. Jest wyrazem hołdu złożonego Jego wytrwałości w męczeństwie za wiarę. Za wiarę w Boga był on torturowany, poniżany i więziony w stalinowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach przez szesnaście lat. Nawet tam nie ustawał w pełnieniu służby kapłańskiej.
          Dom ten jest również wyrazem wdzięczności wobec duchownych i laików, którzy w latach
 czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku tworzyli parafie Kościoła Prawosławnego na zachodnich terenach Polski. Ksiądz Mitrat prot. Stefan Biegun, proboszcz parafii śww. App. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze w latach 1947-1983, był jednym spośród tych pasterzy, którzy nie porzucili powierzonego im Stada Chrystusowego w latach trudnych, lecz pozostali wierni słowom Pana naszego Jezusa Chrystusa o Dobrym Pasterzu. Dzielił ks. Stefan Biegun ze swoimi parafianami z Florynki również wygnanie, poniewierkę i tułaczkę lat czterdziestych.

          Kaplica i Dom zostały zbudowane z inicjatywy Najprzewielebniejszego Jeremiasza, Prawosławnego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego.
     Konsekracja Cerkwi została dokonana przez Biskupa Jeremiasza w dniu 23 sierpnia 1990 roku
z udziałem duchowieństwa z diecezji wrocławsko-szczecińskiej i innych diecezji oraz w obecności przedstawicieli Kościołów Ewangelickich w Szwajcarii i Niemiec a także innych zaproszonych gości.   

          W kamieniu węgielnym ściany wschodniej znajdują się relikwie Świętych Dzieci Betlejemskich Męczenników za Jezusa Chrystusa Pana Naszego. W relikwiarzu umieszczonym w ołtarzu znajdują się relikwie św. Apostoła, Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana, Świętych Dziesięciu Tysięcy Męczenników z Nikomedii i św. Jana Nowego Męczennika.

          Budowa Domu była możliwa dzięki ogromnej bezinteresownej pomocy udzielonej przez Organizację Pomocy Kościołów Ewangelickich Szwajcarii. Wyrazy szczególnej wdzięczności należą się pracownikom tej organizacji: Pani Marietta Bodmer, ks. Franc Schule i ks. Andereas Hess.
          Pomocy udzielił również Kościół Ewangelicki Saksonii poprzez ks. Horsta Kruger-Meyera i jego współpracowników. Ofiary złożyli: Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony John, Arcybiskup Karelii i całej Finlandii oraz ks. dr Mitrat prot. Aleksy Znosko, pan Lars Severinsson i pani Ruth Brandt ze Szwecji. 
W czasie trudnym dla budowy ofiarę złożył Patrick Broucke Prinz von Tralles z Bonn.

          Zbiórkę darów pieniężnych i rzeczowych prowadziła z dużym zaangażowaniem pani mgr Raisa Biegun. Ofiary składali również duchowni i laicy Kościoła Prawosławnego w Grecji, Finlandii, Polski oraz wiele innych osób. Wśród nich nie można nie wspomnieć zawsze serdecznie oddanego sprawie Prawosławia pana Panagiotisa Alexandridisa z Grecji.
          Ikony w ikonostasie zostały wykonane z inicjatywy Pani Heleny Pavinskij, i z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Leona, Metropolity Oulu z Finlandii, przez duchownych i świeckich malarzy ikon diecezji oulskiej Fińskiego Kościoła Prawosławnego i są darem tej diecezji.
          Należy podreślić szczególną rolę jaką odegrał przy budowie Domu  pan mgr Jerzy Gołaczyński -  Wojewoda Jeleniogórski i Jego współpracownicy. Panu Jerzemu Gołaczyńskiemu należą się wyjątkowe wyrazy wdzięczności za zdecydowaną pomoc w chwilach kryzysowych dla planów budowy.
          Autorami projektu architektonicznego są architekci: pp. mgr inż. Tomasz Radwan i mgr. inż. 
Ryszard Wiśniewski. Z zespołami branżowymi.

          Trud kierowania całości budowy przypadł w udziale ks. mgrowi. Sławomirowi Chwojko, proboszczowi parafii śww. App. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze.
          Inspektorami budowy byli panowie mgr inż. Tadeusz Wróbel i mgr inż. Eugeniusz Wisznia.
          Przy budowie pracowały firmy budowlane: pana mgra inż. Radosława Berlińskiego, „Allemar:, Zakład Instalacji Wodnej, Kanalizacyjnej i Gazowej pana mgra inż. J. Radkowskiego, „Interpolrad”, „Kampol”, Zakłady Ogólnobudowlane pana Eryka Skawińskiego, pana Bogumiła Półchłopka i inne.
     
     Ogromny wkład w wykonanie wielu elementów szczegółowych wnieśli zawsze gotowi do pomocy pan Piotr Jaroszuk i pan Eliasz Tarasiewicz oraz młodzież z Wrocławia i innych parafii nie tylko Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

          Wznoszona na każdym nabożeństwie modlitwa za „budowniczych, dobroczyńców i darczyńców” ogarnia wszystkich wymienionych a także i niewspomnianych tu z imienia i nazwiska.

BÓG ZAPŁAĆ!!!

Kamień Węgielny pod pudowę Domu


1% to bardzo dużo dobra! Myśl, na której oparta jest działalność Domu św. Stefana to inwestycja w dzieci i młodzież czyli w przyszłość Cerkwi Prawosławnej dlatego bądźmy przezorni POMÓŻMY CIEPLICOM o co pokornie prosimy i dziękujemy !!! KRS: 0000 302 605

 

KontoDomu: 06 1090 1926 0000 0005 1400 5645

            Fundacji Św. Stefana: 63 1090 2633 0000 0001 2428 9669